Sivananda Ioga

Portat a Occident a finals dels anys 50, les classes comencen amb pranayama (exercicis de respiració conscient) seguits de salutacions al sol, amb seqüència bàsica de 12 postures que treballen els txakres i es mobilitza la columna en totes les direccions. La postura de savasana, o postura de relaxació, es realitza no sols en finalitzar la pràctica sinó també entre postures, per així equilibrar l’energia a través de l’acció/ relaxació.

Ashtanga Ioga

És un tipus de ioga intens i actiu, conegut com el ioga dels 8 membres, ja que se basa en els ioga sutras de Patanjali. Són diferents sèries predefinides que es realitzen de manera molt fluida i contínua. Pràctica intensa, on moviment i respiració han d’anar perfectament coordinats.