Ioga teens (Adolescents)

Els joves d’aquesta edat passen a tenir una vida plena de canvis. Els canvis hormonals, la responsabilitat en els estudis, l’adaptabilitat i integració en el grup social que els pertoca, les relacions personals i les possibles incorporacions en el món laboral pot ser tot un repte ple d’estrés i repercusions en la pròpia valoració i autoestima.

De manera que el ioga els pot beneficiar enormement a diferents nivells:

Nivell físic:

  • Millora en la postura, afluixa les tensions en l’esquena, flexibilitza, aporta equilibri i relaxació

Nivell emocional:

  • Major concentració, millor gestió de les emocions, més seguretat i autoestima, espontaneïtat, acceptació.Altres beneficis serien prendre més consciència del seu propi món i del que els envolta, despertar l´intuïció natural que els ajuda a prendre millor les seves pròpies decisions, aprenen a relativitzar la pròpia frustració i a valorar el moment present

Horaris:

Dijous de 17:30 h a 18:45 h

TORNAR