Matricula per Formació en Instructor/a de Ioga

  DADES PERSONALS


  CURS AL QUE ES MATRICULA

  TITULACIÓ REQUERIDA (cal adjuntar còpia del document)

  SITUACIÓ LABORAL

  PREUS I MODALITATS DE PAGAMENT

  COMPTE CORRENT ASSOCIACIÓ HAPPYYOGA GIRONA: ES94 2100 0270 4302 0033 0667  DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Obligatori en cas que es faci el pagament fraccionat en dos terminis o en quotes)

  • Dades del titular del compte

  • Dades bancàries
  Benvolguts senyors/es:

  Prego atenguin els rebuts domiciliats en aquesta entitat que, amb càrrec al meu compte indicat anteriorment, seran presentats al cobrament per ASSOCIACIÓ HAPPYYOGA GIRONA, en concepte de “pagament del curs”  CONDICIONS:
  1. DEVOLUCIÓ: Aquest curs està gestionat i supervisat pel SOC, Servei d’Ocupació́ de Catalunya i està restringit a quinze alumnes. Dos dies abans de l’inici del curs es tramitarà l’alta dels i les alumnes al GIA, el programa de seguiment del SOC. A partir d’aquest moment no serà possible retornar el preu del curs, que l’alumne haurà de pagar íntegrament, independentment del sistema de pagament escollit.
  2. En cas d’alerta sanitària o qualsevol altra raó per la que el SOC obligui a suspendre les classes presencials, aquestes no seran substituïdes per classes online i el curs es reiniciarà immediatament després que finalitzi la suspensió. En cap cas es retornarà el preu del curs.
  3. INSCRIPCIÓ PRÈVIA AL SOC: L’alumne haurà d’estar inscrit, como a mínim una setmana abans de l’inici del curs, al SICAS (Sistema d’Intermediació́ de las Comunitats Autònomes) a la seva respectiva Oficina de Treball del SOC